Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie transportowe jest to rodzaj polisy, która obejmuje przewożone mienie od wszelkich ryzyk, jakie mogą spowodować jego uszkodzenie, kradzież lub jakiekolwiek straty. To także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, zarówno jeśli w grę wchodzi ruch krajowy, jak również i międzynarodowy. To także odpowiedzialność cywilna spedytora. Prowadząc własny biznes, nikt tak naprawdę z nas nie jest w stanie przewidzieć skutków określonych zdarzeń. Są sytuacje, w których coś się dzieje i nie mamy na to absolutnie żadnego wpływu. Jesteśmy przekonani o tym, że posiadając ubezpieczenie transportowe, jako firma przewozowa, z pewnością będziemy czuli się dużo bardziej bezpiecznie i pewnie, mając tę świadomość, że w razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń, nie będziemy ponosili kosztów za wywołane szkody.

Wybór odpowiedniego produktu

Wiadomo, iż każda polisa jest inna i tak naprawdę w zależności od tego, czego oczekujemy, taki jej wariant możemy wybrać. Jeśli chodzi o ubezpieczenie mienia, można zdecydować się na zakres podstawowy i pełny. Ten podstawowy obejmuje szkody wywołane działaniem sił przyrody, a więc pożarem, piorunem, powodzią, gradem, czy lawiną, a także szkody powstałe w wyniku wypadku danego środka transportu. Jeśli chodzi o zakres pełny, tutaj objęte ubezpieczeniem jest dosłownie wszystko. Mając takie ubezpieczenie, sam przewoźnik objęty jest ochroną i nie ponosi on żadnych kosztów związanych ze stratami. I bez względu na to, czy zrobił on wypadek, czy w trakcie przeładunku doszło do uszkodzenia towaru, czy artykuły żywnościowe uległy zepsuciu, przewoźnik jest w pełni chroniony przed poniesionymi stratami. Jeśli z kolei chodzi o trzeci element tego ubezpieczenia, to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora gwarantuje ochronę przed roszczeniami osób trzecich, dotyczących niewykonania lub złego wykonania działania dotyczącego umowy. Może to dotyczyć składowania towaru, pakowania towaru, kontroli stanu przesyłki, odprawy celnej, przygotowania dokumentów, czy też innych czynności, jakie związane są z towarem i jego spedycją.

Bezpłatna porada – 606 300 350

Zapraszamy do naszego biura

AGS Finance Group Sp. z o.o.
Al.Krakowska 117a
02-256 Warszawa

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek 9:00-18:00
Sobota 9:00-13:00

Kontakt z nami